Branddetectie

hager rookmelder

Men onderscheidt globaal 2 soorten branddetectie systemen.

De gecertificeerde installaties hebben vaak de Brandweer als eisende partij. De  alarmmelding zal altijd verlopen via een aparte directe telefoonlijn naar de  meldkamer van de Brandweer.
Indien u een gecertificeerde installatie wenst, zal er altijd een PVE (Programma  Van Eisen) gemaakt moeten worden, welke als basis dient voor de invulling van  het totaal systeem. Men kan dit beschouwen als een technisch bestek welke  eveneens met de eisende partijen besproken wordt.
Indien uzelf uit eigen initiatief een branddetectie systeem wenst, zijn er ook  diverse opties. Afhankelijk van de omvang kunt u kiezen voor een complete  onafhankelijke brandmeld-installatie, of brand- en rookmelders, aangesloten op  een inbraakdetectie systeem. Uiteraard kan in beide gevallen de doormelding  telefonisch naar een Particuliere Meldkamer (PAC) gestuurd worden.

Zeker de laatste tijd actueel is de ontruimings installatie. Deze heeft als doel  om in het geval van een calamiteit de aanwezige personen te waarschuwen en  daardoor het pand te ontruimen.
Men activeert de ontruiming installatie automatisch met een aanwezig  brandmeldsysteem of handmatig met zgn. handmelders. Deze handmelders worden o.a.  bij de blusmiddelen gemonteerd. De waarschuwing gebeurt vaak middels gemonteerde  "slow whoop" sirene's.
Vleeshouwers Electro is een NCP erkend Installatiebedrijf  Brandmeldinstallaties en is BMI 2011 gecertificeerd.

Wij werken onder andere samen met Chubb-Fire & Security, Strukton, Dräger en Intergarde.

handmelder ajax