Data en CCTV

surveillance camera isolated on white background, studio shot

CCTV

Het opzetten van een preventief en doelmatig camera systeem (ook wel cctv  systemen genoemd), is specialistisch werk. Met name moet men zich vooraf de  vraag stellen wat men wilt zien. Als men een ongewenste bezoeker met een camera  wilt herkennen of een kentekenplaat wilt opnemen, zal deze "beeldvullend" op de  monitor moeten verschijnen. Men kan dan makkelijk identificeren.

Wilt u met een camera een groot terrein bewaken, betekent dit automatisch dat de  installatie een algemeen overzicht geeft van het object, echter de herkenning  van personen zal dan moeilijk worden. Wij spreken dan van een observatie  systeem. Onze camera's werken hoofdzakelijk met zgn. multi-focus lenzen. Dit  betekent dat bij de installatie gemakkelijk het door de klant gewenst beeld  ingesteld kan worden. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om met een  afstandbediening de lens en/of de camera te bedienen.

Prijstechnisch is het de laatste jaren zonder meer aantrekkelijk om voor een  kleurensysteem te kiezen. Met name waar herkenning van belang is, heeft dit  absoluut grote voordelen. Met name voor opnames overdag (bij voldoende licht) is  kleur een perfecte oplossing.

Uiteraard kan men de beelden opnemen. Voor het opnemen van beelden gebruiken wij  digitale recorders. Afhankelijk van de capaciteit van de harde schijf, kunnen de  beelden voor langere tijd opgenomen worden. Deze zgn. harddisk recorders zijn  ook geschikt voor het aansluiten van meerdere camera's.

Uiteraard wordt altijd de datum en tijd ook mee opgenomen. Sterk in opmars zijn  de zgn. TCP-IP camera's resp. recorders, zodat een bestaand data of internet  omgeving gebruikt kan worden, en eventueel de beelden via internet bekeken  kunnen worden.

bosch cctv

Data netwerken

Wij verzorgen ook allerlei datanetwerken, zowel in CAT 5, CAT 6, coax, en ook glasvezel.

Een datacommunicatienetwerk is een netwerk voor data overdracht tussen twee of meer apparaten. De apparaten kunnen zijn: computers, telefoons, modems, of onderdelen ervan zijn, maar evengoed bijvoorbeeld ook weerstations, kunstmanen, printers, stuursystemen, mobiele telefoons, enz.

De data kunnen digitaal (bijvoorbeeld ISDN) of analoog (bijvoorbeeld 'gewone' telefonie) zijn en bestaan uit spraak- of beeldgegevens of data zoals opgeslagen op computers. Er bestaan ook netwerken voor gemengde (analoge én digitale) gegevensoverdracht. Een voorbeeld hiervan is ADSL.

Deze verbindingen kunnen via kabels (van koper of glasvezel) of via radiogolven tot stand worden gebracht. De opbouw van de verbindingen kan verschillende vormen en combinaties daarvan aannemen.

Gegevens kunnen in pakketjes worden verzonden (packet-switching), hetgeen inhoudt dat alle gegevens worden opgeknipt in kleine stukjes en vervolgens via een (digitaal) netwerk worden verstuurd. De verschillende pakketjes hoeven dan niet dezelfde route af te leggen.

Vooralsnog gebeurt telefonie via circuit-switching, hetgeen inhoudt dat tijdelijk een communicatielijn van zender naar ontvanger wordt gereserveerd.

data